vrijdag 16 januari 2009

Kunnen bedrijven samenwerken en met elkaar business genereren?Aan de universiteit van Eindhoven is onderzoek gedaan naar de succesfactoren van samenwerking.

Uit dit onderzoek blijkt dat een hoge mate van vertrouwen en commitment (zachte factoren) met een heldere planning en structuur (harde factoren) in de eerste fase de kans op succes van omzet en resultaat aanzienlijk vergroot.


Voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden zijn:
- Woontotaalservice
- Dagtochten Combinatie Delft
- Stichting Zope & PloneHoe kunnen we als samenwerkingsverband zorgen voor een sterke startfase?

Er bestaan steeds meer mogelijkheden om als bedrijf ondersteund te worden bij een samenwerkingsverband. Dankzij deze ondersteuning:

- kan een samenwerking fijngeslepen worden waardoor krachtiger wordt samengewerkt en meer resultaat wordt behaald.

- kunnen knelpunten die zich tijdens het samenwerken altijd voordoen op een professionele manier worden opgelost.

- komt het samenwerkingsverband vaak sterker uit strijd.


Welke ondersteuning kun je ontvangen als groep samenwerkende bedrijven?


Ondersteuning bestaat uit:

- advies-uren van professionele adviseurs die als facilitator van het samenwerkingsverband optreden.

- beschikken over geld om specialistische kennis in te kopen.

Het belang van samenwerking en de mogelijkheden daarvan wordt ingezien vanuit het Ministerie van Economische Zaken en vanuit Europees beleid.Eén van de projecten waar je als samenwerkingsverband gebruik van kan maken is het project Kennisnetwerken. Het project is van de Kennisalliantie en Syntens speelt daarin een belangrijke rol binnen het stimuleren van businessclusters.

Dit project heeft als doel: het versterken van innovatie in de kansrijke businessclusters van Zuid-Holland.

Je bent een businesscluster als de activiteiten gericht zijn op businessdoelstellingen die geld opleveren (een nieuwe Product-Markt-Combinatie)en bestaat uit samenwerking tussen minimaal 3 bedrijven.


Wat houdt het project Kennisnetwerken in en hoe kan ik van Kennisnetwerken gebruik maken?Zowel de advies-uren als de financiële middelen kunnen beschikbaar gesteld worden als het samenwerkingsverband zelf een trekker naar voren schuift en voldoende potentie laat zien ten aanzien van vernieuwing en leveren van toegevoegde waarde.

Er zijn criteria ontwikkeld waaraan de businsesclusters (samenwerkingsvormen) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deelname.

1. Bevordert het initiatief de ontwikkeling van kennisintensieve clusters d.w.z. meer businesstoepassingen van kennis in deze clusters.

- Is het innovatief?
- Kun je het niet alleen, maar wel met een paar bedrijven?
- Is er een echte (business) trekker aanwezig?
- Is het kennisintensief (aantal betrokken HBO/WO-ers, opleiding kennis expliciteerbaar, nieuw voor samenwerkende bedrijven)?
- Is er bereidheid tot een zakelijke overeenkomst?
- Is er een behoorlijke mate van risico?

2. Bevordert het initiatief de sterkte van een cluster, d.w.z. over 3-4 jaar zal het cluster meer bedrijvigheid, additionele omzet en/of arbeidsplaatsen hebben.
- Is er een verwachting van meer omzet?
- Is er een verwachting van meer werknemers?
- Is er een verwachting van meer omzet per werknemer?
- Verwacht men een additionele investering?
- Is er een verwachting van aantal nieuwe bedrijven of nieuwe businesstoepassingen?

3. Heeft het initiatief een zo groot mogelijke economische en maatschappelijke impact
- Aantal betrokken bedrijven
- Aantal betrokken kennisinstellingen
- De omvang van het marktpotentieel (aantal klanten)
- Is het duurzaam sector versterkend
- Heeft het voorbeeldwerking en uitstraling
- De mate van passieve en actieve PR


Met name aandacht voor de volgende sectoren/clustergebieden:
* Greenports

* Health & Life Sciences

* Transport & Logistiek

* Water- & Deltatechnologie* Overig: Indien er zich uitgesproken kansen voordoen voor groepen bedrijven buiten deze vier clusters, dan kan besloten worden deze kansen mee te nemen. Ook activiteiten in de clusters Procesindustrie en Petrochemie en Internationaal Recht, Vrede & Veiligheid zullen nadrukkelijk worden meegenomen.


Bovengenoemde clustergebieden zijn leidend bij toekenning. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor partijen in andere clusters /sectoren indien het je project valt binnen één of meerdere van de 3 thema's:
  • Zorg
  • Duurzaamheid
  • Bereikbaarheid


Fases van businessclusters
Bij het tot stand komen van businessclusters worden 3 fases onderscheiden en per fase is adviesondersteuning beschikbaar en kan een aanvraag worden gedaan om kennis in te kopen:

- Initiatiefase:De fase met een initiatief van een ondernemer (trekker) gebaseerd op een kans of probleem en er zijn andere ondernemers bij betrokken. De ambitie en doelstelling van de samenwerking wordt uitgewerkt. Aan het einde van deze fase tekenen de samenwerkende partijen een intentieverklaring.
(40 uur Syntens en € 1.875,- out of pocket budget en 25% eigen bijdrage ondernemingen).

- OntwikkelingsfaseDe fase waarin de samenwerking feitelijk vormgegeven wordt. Aan het einde van deze fase is er een businessplan geschreven.
(100 uur Syntens en € 4.500,- out of pocket budget en 25% eigen bijdrage ondernemingen).

- RealisatiefaseDe fase waarin het het samenwerkingsverband actief is met het realiseren van de omzet met het nieuwe product of de dienst.
(40 uur Syntens en € 3.000,- out of pocket budget en 25% eigen bijdrage ondernemingen).


Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van uw individuele bedrijf om samen te werken? Of werkt u al samen met andere bedrijven en wilt u diverse aspecten daarvan tegen het licht houden?

Informeer bij uw contactpersoon van Syntens of reageer op dit bericht.En onthoudt dit:
"it takes two to tango, but it takes three to change"Uit: coachingskalender 9 maart 2009

Geen opmerkingen:

Evenementenkalender


Vanuit mijn huidige rol van evenementencoördinator binnen mijn BNI chapter Merquess verzamel ik interessante netwerkbijeenkomsten binnen onze regio en daarbuiten. Bekijk hieronder het actuele overzicht van interessante netwerken en bijeenkomsten die er zijn om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, om verder te komen en ook om ondernemerschap leuk te maken.

De gekozen bijeenkomsten vinden met name plaats in de regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam en Leiden. Heb je vragen over één van deze bijeenkomsten of wil je dat jouw bijeenkomst in dit overzicht wordt opgenomen? Bel of email me!