donderdag 20 november 2008

Een student helpt ondernemers innoveren!
Deze week werd ik gebeld door één van mijn oud-docenten van de Haagse Hogeschool, Hein Peterse, tegenwoordig docent MER, met de vraag:

"Jullie doen toch iets met koppelen van MKB-bedrijven met studenten?"

"Ja hoor", kon ik volmondig antwoorden. "Alleen komen ik en mijn collega's in de praktijk allerlei knelpunten tegen" vertelde ik "zoals:
- een ondernemer heeft in een bepaalde periode behoefte aan studenten, maar juist in die periode zijn geen studenten beschikbaar. Resultaat: geen match.
- De school heeft studenten beschikbaar in een bepaalde periode, maar het aantal bedrijven met beschikbare plekken schiet tekort. Resultaat: te weinig matches of te weinig zinvolle stageprojecten."

"Je bent wel lekker bezig bij Syntens of hoe heet die club ook alweer?" vroeg hij terloops. Deze vraag kon ik gelukkig bevestigend beantwoorden.

"Kan ik je informatie mailen, dan zie ik wel of er iets uitkomt?" vroeg hij, nog even nonchalent als eind jaren tachtig toen hij mij op de Houtrust de eerste beginselen bijbracht van Schumpeter en zijn Neue Kombinationen. Boeiend vond ik het, terwijl ik toen nog geen enkel benul had, dat ik jaren later met innovatie mijn dagen als innovatieadviseur zou vullen.

"Studenten hebben weinig benul van ondernemerschap" wist hij me nog te melden nadat ik verteld had dat ik met ondernemers juist inzoom op hun mate van ondernemerschap. "Salaris wordt als inkomen van de ondernemer gezien" was de onderbouwing van eerder genoemde stelling.

Dit telefoontje en voor mij even terug in de tijd heeft mij aangezet tot de volgende stelling en aanzet tot actie:


Het is mijn stelling dat

veel MKB-bedrijven resultaat kunnen boeken door inzet van studenten.

Veel ondernemers worstelen met hun tijd en het lijkt mij juist de uitdaging voor ondernemers om (met hulp van Syntens) stil te staan bij de mogelijkheid van de inzet van studenten. Je hebt dan vaak met de paradox te maken dat het je als ondernemer eerst tijd kost om een goed project te formuleren, één of meer studenten te selecteren en vervolgens begeleiding te bieden. Vaak levert de inzet van studenten echter achteraf goede resultaten op. Bovendien lever je als ondernemer een belangrijke maatschappelijke bijdrage, namelijk jongeren leren een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ook laat je toekomstige werknemers en mogelijke part-time medewerkers snuffelen aan je bedrijf.

Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt heb je dus alleen maar winnaars.

Dus de ondernemer die dit leest:

ONDERNEEM NU ACTIE: STA EVEN STIL!

Beantwoord in die tijd de volgende vragen:
- Wat wil ik in mijn bedrijf uitbouwen of verbeteren, maar blijf ik maar uitstellen?
- Leent dit onderwerp zich voor een opdracht voor één of meer studenten?
- Welke opdracht kan ik dan formuleren?
- Aan welk profiel moet de student of moeten de studenten voldoen en welke afstudeerrichting sluit hier op aan?
- Kan ik eenvoudig werven? (internet en/of een contactpersoon?)
- Kan ik voldoende tijd vrijmaken voor begeleiding of kan ik iemand inschakelen die een deel van die begeleiding op zich neemt?

Tenslotte de belangrijkste vraag:

GA IK NU DAADWERKELIJK ACTIE ONDERNEMEN? (en mijn aanpak eventueel voorleggen aan mijn Syntens-adviseur?)

Ter inspiratie noem ik nu de mogelijkheden die de MER (Management, Economie en Recht) van de Haagse Hogeschool biedt aan ondernemers:

2e jaars projecten vanaf eind januari3e jaars projecten, die starten in week 5 en in week 17/18

Projecten internationaal, stages en afstudeeropdrachten


Evenementenkalender


Vanuit mijn huidige rol van evenementencoördinator binnen mijn BNI chapter Merquess verzamel ik interessante netwerkbijeenkomsten binnen onze regio en daarbuiten. Bekijk hieronder het actuele overzicht van interessante netwerken en bijeenkomsten die er zijn om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, om verder te komen en ook om ondernemerschap leuk te maken.

De gekozen bijeenkomsten vinden met name plaats in de regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam en Leiden. Heb je vragen over één van deze bijeenkomsten of wil je dat jouw bijeenkomst in dit overzicht wordt opgenomen? Bel of email me!