dinsdag 11 december 2007

Hoe kan ik concreet slimmer werken ?Afgelopen donderdag 6 december bezocht ik het evenement "Slimmer werken, meer winst" in het WTC in Rotterdam. Het was leuk, ik heb boeiende mensen gesproken en tijdens de presentaties heb ik inspiratie gekregen over slimmer werken en aandacht geven aan elkaar. Echter, al de dag erna begon het bij me te knagen. Wat betekent dit onderwerp nu voor mij en voor mijn klanten ? Wat doe ik al slim en wat kan ik concreet doen om nóg slimmer te werken ? Deze vraag houdt mij nu al dagen bezig en het lukt mij maar niet om die slag te maken. Ik hoop dat dit artikel mij helpt om die slag wél te maken door in dialoog te gaan met mezelf en ik hoop op reacties en tips van lezers.

Ik begin te Googelen en kom op de website van het evenement en lees daar de de definitie van Slimmer werken: "het systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties". Aha, dit vraagt dus om een systematiek om aan de hand daarvan de manieren van werken te verbeteren in organisaties. Welke systematieken zijn er dan en welke is voor mij en welke voor een ander het meest bruikbaar ? Of is het ieder systeem loslaten en alles wat op je afkomt, nemen zoals het is en "pluk de dag" ?

Ik Google verder en zoek op balans tussen doelgerichtheid en altruïsme (aandacht voor jezelf én aandacht voor de ander). Ik kom interessante artikelen tegen over de stappen op weg naar geluk en een aardige invalshoek over altruïsme: "het altruïsme dat wij zeer algemeen zien in de natuur is in feite een vorm van genetisch egoïsme."

Ik kan me o.a. de volgende invalshoeken voorstellen:
- Stevan Covey
- Good to Great, Collins
- Persoonlijkheidsinzichten zoals BIG5, kernkwadranten of Belbin
- enz.

De overeenkomst die me in dit rijtje opvalt is dat het blijbaar bij jezelf begint: wat wil ik, wat ik kan ik, wat doe ik ? Wie is het eens dan eens met mijn volgende stelling:

Als je vanuit jezelf begint en dus vanuit je eigen authenticiteit kan werken, dan werk je vanuit je kracht en gedrevenheid en ga je vanzelf slimmer werken !

Hoe kun je dit nu concreet maken ? Ik kan op dit moment niets anders verzinnen dan:

- mensen om je heen verzamelen
- die jou de (en mij) de spiegel voorhouden
- of en hoe je vandaag acties uitvoert
- (volgens welk systeem of stappenplan dan ook)
- en helpen beoordelen welk resultaat die actie heeft opgeleverd
- en helpen beoordelen of
- de actie meer/minder/anders moet
- of je eigen kader/referentie bijgesteld kan worden (KAR-methode)

Aanvullende suggesties over persoonlijke ervaringen en tips juich ik van harte toe. Wie ?

Aanvullende links:
- Samenvatting plenaire presentaties 6 december
- Sociale innovatie

Geen opmerkingen:

Evenementenkalender


Vanuit mijn huidige rol van evenementencoördinator binnen mijn BNI chapter Merquess verzamel ik interessante netwerkbijeenkomsten binnen onze regio en daarbuiten. Bekijk hieronder het actuele overzicht van interessante netwerken en bijeenkomsten die er zijn om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, om verder te komen en ook om ondernemerschap leuk te maken.

De gekozen bijeenkomsten vinden met name plaats in de regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam en Leiden. Heb je vragen over één van deze bijeenkomsten of wil je dat jouw bijeenkomst in dit overzicht wordt opgenomen? Bel of email me!