vrijdag 12 oktober 2012

Ondernemen is leuk!

Ondernemen is leuk!


Twee jonge ambitieuze ondernemers, Tim Oskam en Kees de Koning van het bedrijf VI Company lieten zich door Syntens Innovatiecentrum inspireren om hun ondernemersvaardigheden op een hoger niveau te krijgen. Sterker ondernemerschap aanleren en meer inzicht krijgen was het doel. Met dank aan hun open houding en bovendien om het plezier dat zij beleven aan andere ondernemers door te geven, delen Tim en Kees hun lessons learned graag in deze praktijkcase.
Zie hier de stappen die deze ondernemers met hun onderneming én met hun eigen ondernemerschap hebben doorlopen. De puzzels die zij hebben doorworsteld en de creatieve vondsten die zij hebben bedacht voor hun bedrijf en voor zichzelf. De stappen zijn doorlopen in 2009, en de geschetste situatie speelt in 2009. Echter, de geleerde lessen gaan veel langer mee en gelden voor u als ondernemer wellicht net zo hard.

Als ondernemers ontwikkelen Tim Oskam en Kees de Koning zich iedere dag verder en als bedrijf gaat VI Company door met haar ontwikkeling. Ondernemen is 24 hours, 7 days a week. En ondernemen blijft passie. Jij als ondernemer kan je voordeel doen met het verhaal van deze onderneming en de tips die deze ras-ondernemers geven vanuit hun eigen ervaringen.

Tip 1. Energie: blijf bij de krachtbron 

Energie en jouw persoonlijke krachtbron is de basis voor jou als persoon en de basis voor het bedrijf. De eerste opdracht is dan ook op zoek te gaan naar de bronnen waaruit je energie put en waar je zelf, maar ook als onderneming vitaal van wordt. Duurzame ontwikkeling van jezelf en de organisatie komt niet van buitenaf, maar is iets wat van binnenuit gegenereerd wordt. Het is als basis aanwezig en als het gezocht wordt laat het zich vinden. VI Company heeft het inmiddels gevonden. 

Ondernemersmoment als hoogtepunt 
Opdracht: Denk terug aan een (pre-)ondernemersmoment dat je je herinnert als een hoogtepunt. Een ervaring of situatie waarbij je het gevoel had dat jij ondernemer moest worden of blij was ondernemer te zijn; dat het werk ontzettend veel zin had en dat je het beste van jezelf had gegeven. Je had het gevoel: “dit is waarom ik het ondernemen doe, zo zou het altijd moeten zijn, het gevoel deel uit te maken van iets waardevols.” 

Oskam: “Terugkijkend denk ik dat ik vanaf de kleuterschool al wist dat ik ondernemer wilde worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het project: kasteel bouwen van lego-blokken. Bouwen deed ik niet zelf, ik was vooral bezig om te zorgen dat het gebouwd werd en daarna ook opgeruimd werd.

Gedurende mijn tijd op de basisschool en vanaf mijn eerste zakgeld was ik al gek van geld om het te tellen, te sparen en te kijken wat je er mee kunt doen. Ik had al snel eigen handeltjes om meer spaargeld te krijgen. Ik ging oude pc’s repareren en verkopen. Toen ik 11 of 12 jaar was, wist ik het zeker: ik wilde directeur worden. Ik hoorde veel mensen mopperen over hun eigen directeur die zus en zo verkeerd deed, en ik dacht: dat kan ik beter.”

De Koning: “Ik haal vooral energie uit het creëren van dingen waar mensen mee kunnen werken en geld kunnen verdienen. Waarde toevoegen voor een ander. Ik krijg een enorme kick van het binnenhalen van grote zaken, verantwoordelijkheden en opdrachten. Mijn moment van euforie was 5 weken geleden waarbij ik tegenover een directeur zat en hij mij het volledige vertrouwen gaf om een belangrijke schakel in zijn bedrijf te automatiseren. Een schakel, verantwoordelijk voor een jaaromzet van enkele miljoenen. Het had maanden aan voorbereiding gekost en nu was het in 1 zin rond. Als dan die directeur met de woorden: “ga maar, ik heb er vertrouwen in: GO!” je het akkoord geeft is dat geweldig. Het vertrouwen dat deze man aan ons als onderneming gaf, gaf de echte Kick. Op de weg terug naar kantoor heb ik decibels uitgeschreeuwd en heel hard gezongen in de auto. Wat ook echt energie geeft is om samen met het team dat wat verkocht is te ontwikkelen. We gaan er als team vol overtuiging mee aan het werk. En daarbij delen we de gezamenlijke euforie bij iedere stap die we in het proces maken. Eigenlijk is het meest basale punt waar ik mijn energie uit haal het omgaan met mensen en het daaruit voortvloeiende succes.”

Betekenis van dit moment 

Oskam: “Eigenlijk was ik dit verhaal, mijn drive een beetje vergeten. Stilstaan bij dit moment was mijn eerste ervaring om te zien hoe goed we eigenlijk bezig zijn. Wanneer je geen referentiekader hebt, weet je ook niet hoe goed of slecht je bezig bent. Door dit te bespreken met een extern persoon, een klankbord, kom je er achter waar je staat en wordt je referentiekader verder gevormd. Ook kan ik na deze herinnering en bewustwording makkelijker concretiseren wat mijn dagelijkse taken zijn.”

De Koning: “Door stil te staan bij elkaars moment waarop de passie voor ondernemerschap ontstond, en dit van elkaar te weten, heb ik mezelf ook beter leren kennen. En het was vooral goed om te zien hoe Tim in elkaar zit en te zien dat hij ook ervaart hoe ‘goed’ we bezig zijn. Eigenlijk hebben we eerder geen moment de tijd genomen om dit te zien. Daarnaast is het ook goed om te ervaren dat er nog veel zaken beter kunnen naast het ‘goed’ zijn. We willen de beste worden. Ik kreeg bovendien een bevestiging in hoe ik met klanten omga, wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo’n klankbord zet je aan het denken.”

Unieke kwaliteiten 

Oskam: “Lastig over jezelf te zeggen natuurlijk wat er dan zo uniek is aan mijn manier van werken. Maar mijn kracht ligt erin om met een brede blik naar het geheel te kijken en vooral goed te visualiseren.”

De Koning: “Écht het probleem van mijn klant oplossen: snel kunnen zien wat het probleem is en dit snel en goed op kunnen lossen.”

Relevante kwaliteiten van anderen 

De Koning: “Van mijn ouders heb ik belangrijke zaken meegekregen. Als we het hebben over mijn vader: hij was redelijk conservatief en een beetje behoudend. ‘Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg’. Hij is een gestructureerde persoon en dat heb ik van hem meegekregen. Mijn moeder heeft altijd gezegd: doe wat je passie is. Van haar heb ik empathie meegekregen. Mijn oudere broer is trouwens ook ondernemer. Nu is hij mijn meer algemenere klankbord over ondernemen. Hij geeft me het advies om lef te tonen, gewoon gaan en durven. Vooruit gaan en ontwikkelen in tegenstelling tot het meer conservatieve. Tim is als mijn zakenpartner natuurlijk mijn beste klankbord en steunt me in het durven nemen van risico’s. Een heel belangrijke. En laat ik niet mijn vriendin vergeten. Zij geeft mij de thuisbasis en goede ondersteuning en heeft vooral ook het geduld voor het ondernemen.”

Oskam: “Ik besef dat ik dit bedrijf samen met Kees en anderen gecreëerd heb en dat mijn jeugd en opvoeding direct aan VI Company hebben bijgedragen. Mensen waar ik mee omging hadden en hebben begrip en lieten mij vrij in mijn ontwikkeling. Ik ben nooit beperkt in mijn blik naar de wereld. Van mijn ouders heb ik het ondernemerschap wel meegekregen. Vooral van mijn vader die altijd al aangaf: ga nooit voor een baas werken. Mijn moeder liet mij alles proberen en liet mij zelf van mijn fouten leren. Ik heb alle ruimte tot zelfontplooiing gekregen.

 In de tweede klas van de MAVO zaten Kees en ik bij elkaar in de klas. Op school hebben we alles uitgeprobeerd, hadden we ruimte voor eigen initiatieven. We hebben samen vooral veel mensen uitgeprobeerd en ervaren hoever we konden gaan. Lijdend voorwerp in onze acties waren natuurlijk vooral leraren en medeleerlingen. Mooi voorbeeld was ons project digidude.nl. In 2002 was dit een eigen website, een besloten forum waar we kennis deelden, waar verhalen en foto’s op stonden. Een leraar kreeg te horen dat er informatie over hem/zijn vak op het forum stond. Hij vertrouwde dit niet en via de conrector trachtte hij toegang te krijgen. Dit lukt hem niet ondanks enorme druk. En wij als team, wij hielden stand.”

De juiste context 

Oskam: “Ik startte een klein bedrijf. Ik was eerder dan Kees met het starten van een onderneming want ik was eerder 18. Inschrijven als je jonger dan 18 was, bleek niet te kunnen. Ik wilde per sé een eigen bedrijf proberen en er was niemand die me tegen kon houden. Ik kreeg echt plezier in het inkopen en verkopen. Het was een leertraject en het was genieten om te spelen in het ondernemer zijn. Ik leerde werken met regels die invloed hebben op geld verdienen. Of het maken van kosten zoals mijn KvK-inschrijving en het op tijd doen van B.T.W.-aangifte (leverde mij een boete op wegens te laat inleveren). Ik heb af en toe fouten gemaakt. Omwille van snelheid koos ik voor een ltd, terwijl ik graag een BV wilde. Maar ik wilde snel. Het heeft me twee jaar geduurd om de ltd weer terug te zetten, omdat ik het netjes wilde doen. Ik besef dat je beter fouten kunt maken als je jong en klein bent dan nu in deze latere fase.”

De Koning: “De verhuizing van ons bedrijf naar Rotterdam maakte ons erg los van Zoetermeer. Een stap met risico, maar het gaf me veel energie toen bleek dat het de goede stap was. Ik ervaar de vrijheid die ik heb om zelf te kiezen welke collega’s ik krijg en met welke klanten ik zaken doe.”

Tip 2. Authenticiteit: koester je momenten en vergroot ze uit 

Het unieke verhaal van jou als ondernemer ontdekken is één ding, dit verhaal over de bühne brengen een tweede. Je authenticiteit duidelijk maken kan door het uitvergroten van je eigenheid, je unieke punten. Het uitvergroten van deze sterke basis kan met verhalen (narratieve), schilderijen, kunst, en komt bijvoorbeeld terug in logo en huisstijl. Je kunt authenticiteit tastbaar maken in het gebouw en artefecten gebruiken binnen het bedrijf. 

Opdracht: Welke materialen en beelden zijn bij uitstek VI Company en dus Oskam en De Koning? De ondernemers gaan op zoek naar foto’s die hun voorgaande verhalen illustreren en laten zien waarom ze ondernemer werden. Ook gaan ze op zoek naar één van de eerste oude computers die Tim heeft ingenomen, heeft gerepareerd en met winst (!?) heeft verkocht. Er komen beelden die blijven herinneren aan de roots van de onderneming en hart voor de zaak weergeven. Geinspireerd uit methode Appreciative inquiry

Tip 3. Persoonlijk leiderschap: iets doen met jouw krachtbron 

Leiderschap is verbinding maken en direct en gericht feedback geven én ontvangen. Krijg je als antwoord op deze vragen niet het antwoord dat je verwachtte? Ben je niet wie wilt je zijn? Nee, je bent al iemand. Het gaat om het bewustzijn van wie je bent en daarmee bewust werken. De bestemming: Wat is je roeping De eerste voorwaarde om jouw leiderschapsrol te vervullen is antwoord geven op de vraag wat echt je roeping is. Er zijn mensen die dit op hun 4e jaar weten (vaak musici). Oskam had op de kleuterschool al bedacht dat hij ondernemer wilde worden. Andere mensen komen er pas op latere leeftijd achter wat hun roeping is. En helaas zijn er ook mensen die op het sterfbed pas inzien wat hun roeping had moeten zijn. Soms kan een crisis in een mensenleven heilzaam uitwerken omdat in zo’n periode vaak nieuwe inzichten ontstaan. Treffend is dan de uitspraak “het dal is vruchtbaarder dan de top”. 

Oskam vind de vraag naar zijn bestemming geen eenvoudige vraag, maar na lang nadenken geeft hij aan: “Mijn roeping is mensen iets leren en iets betekenen voor een ander. Ook wil ik graag dingen van de wereld zien. Op elk moment dat je dood gaat kunnen zeggen: ik heb gedaan wat op dat moment heb willen doen.” De Koning formuleert met een grote grijns op zijn gezicht zijn bestemming als volgt: “Mooie grootse dingen maken en daarmee iets bereiken en anderen beter maken. Alles met enorm veel plezier doen (kan bij wijze van spreken ook het starten een politieke partij zijn; als er maar veel plezier is)

Welke talenten 
 Talent is je gegeven en is iets anders is dan competentie of vaardigheid. 

De Koning: “Mijn talenten zijn empathie (inlevingsvermogen) en ruimtelijk inzicht.”

Oskam: “Mijn talenten zijn visionair inzicht, geloof en zekerheid en de overtuiging hebben in mijn droom, geen beperkingen zien na grondig onderzoek.”

Normen en waarden 
Deze waarden hoef je niet te verzinnen; je leeft en onderneemt al volgens jouw normen en waarden. Je hoeft ze alleen maar expliciet te maken. 

De Koning geeft aan: “Eerlijkheid en vertrouwen (als het één keer geschaad is, komt het niet meer goed), liefde, een ander geluk gunnen.

Oskam: “Ik heb daar wel een paar tekenende uitspraken voor. Wie goed doet, goed ontmoet. Hoe de waard is vertrouwt hij zijn gasten (ik vertrouw iemand onvoorwaardelijk tot het tegendeel bewezen is). Leef nu en later zonder jezelf te vergeten. Rupsje nooit genoeg.”

Tip 4. Vertaal de krachtbron van de ondernemer naar de onderneming. 

Oskam en De Koning à VI Company De ondernemers hebben hun kern laten zijn. Deze kern kun je naar het eigen bedrijf vertalen. Hoe kun je de ziel (de essentie) van jouw organisatie concreet maken? 

De bestemming en het bestaansrecht van VI Company 

Opdracht: Wat maakt dat stakeholders vinden dat jij als onderneming moet voortbestaan? Deze vraag beantwoorden is essentieel voor het bepalen van de richting van een organisatie, maar niet eenvoudig. In het antwoord zal in ieder geval de waardecreatie van de organisatie uitgewerkt moeten worden. Wat is deze waarde precies? En wie zijn precies de stakeholders? Op welke punten hebben deze stakeholders misschien ook nog een tegenstrijdige belangen? 

Bestaansrecht VI Company 

VI Company creëert waarde voor stakeholders door het oplossen van hun “probleem” of voorziet in hun behoefte. VI Company doet dit op een dusdanige manier dat per creatie de stakeholder tevreden is én een bijdrage wordt geleverd aan het bestaansrecht van VI Company.

De stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die betrokken zijn bij VI Company: aandeelhouders, afnemers, medewerkers, financiers en leveranciers.

Je toetst het antwoord van deze vraag door stil te staan bij de vraag: “Wie heeft een probleem als VI Company ophoudt te bestaan?”

Antwoord van Oskam en De Koning: “Juiste klanten hebben dan een probleem, wij zelf, collega’s en toekomstige klanten. Wij hebben nu een flow binnen het bedrijf. We zouden bovendien een vriendengroep verliezen.”

Proces van waardecreatie van VI Company

Inkomsten en/of omzet creëren voor klanten door op juiste manier toepassen van het web (het web is een hulpmiddel). We hebben en tonen interesse in en knowhow van de producten van onze klanten. We gebruiken daarbij onze visie om de klant van onze klant centraal te stellen. Omdat we klanten als partner zien, zal iedere tevreden klant en tevreden opdrachtgever een blijvende klant opleveren en daarmee bijdragen aan de continuïteit van VI Company. Ook als er verschillende visies bestaan bij een klant en VI Company, dan durven we het aan om het beste voor de klant van de klant na te streven om zo op lange termijn toch echt het beste voor onze (directe) klant te genereren.

Kernvaardigheid 

VI Company De kracht die van binnen zit in VI Company. We hebben unieke zaken waarin VI Company niet of moeilijk te kopiëren is. VI Company is passie voor het web. Internet zit tot diep in onze vezels. VI Company heeft vertrouwen in het team waardoor we grote problemen bij grote klanten kunnen en durven op te lossen en grote kansen bij klanten helpen realiseren.

Waarden VI Company 

Hoe gaan de stakeholders van VI Company met elkaar om zodat leiderschap zijn werk kan doen? Geen woorden maar daden, laten we praktisch blijven. En plezier houden blijft een belangrijke. Geld moet je zelf verdienen en daar wordt hard voor gewerkt. We verdienen geld vanuit de filosofie: niet over iemands rug en niet van investeerders. Waar staat VI Company nu anno 2012?

Check: http://www.vicompany.nl/
(@Kees @Tim, Het was voor mij een feest om dit traject met jullie beiden te doorlopen! Ondernemende groet, Leon)Wat kan Syntens voor jouw bedrijf betekenen?
http://www.syntens.nl/default.aspx
http://www.syntens.nl/Adviseurs/Adviseur/Leon-van-der-Sande.aspx

Geen opmerkingen:

Evenementenkalender


Vanuit mijn huidige rol van evenementencoördinator binnen mijn BNI chapter Merquess verzamel ik interessante netwerkbijeenkomsten binnen onze regio en daarbuiten. Bekijk hieronder het actuele overzicht van interessante netwerken en bijeenkomsten die er zijn om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, om verder te komen en ook om ondernemerschap leuk te maken.

De gekozen bijeenkomsten vinden met name plaats in de regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam en Leiden. Heb je vragen over één van deze bijeenkomsten of wil je dat jouw bijeenkomst in dit overzicht wordt opgenomen? Bel of email me!