vrijdag 2 februari 2007

Leren-van-elkaar-kring. Groeiende bedrijven

Leren-van-elkaar-kring

Inmiddels hebben we de derde sessie gehad van bovengenoemde kring, onderdeel van het Mastering Growth programma. Vijf ondernemers en een directeur-aanstaand aandeelhouder-en-dan-ook-ondernemer doen hier aan mee. Uiteenlopende bedrijven van ICT, handel naar agro. Ondernemers die hun bedrijf inmiddels gebracht hebben naar een niveau van 10-15 medewerkers met een uitzondering naar beneden en een naar boven. Bij de intake blijkt dat ze allen inspiratie zoeken
Waar hebben we tot nu toe over gesproken?

De eerste sessie hebben we intensief kennis gemaakt en zijn we meteen het diepe ingesprongen door te praten over het onderwerp persoonlijke ambitie versus bedrijfsambitie. Met andere woorden: "Ben jij op dit moment de juiste man voor je eigen bedrijf en is jouw bedrijf bedrijf de ideale organisatie voor het realiseren van jouw persoonlijke ambitie ?"

De tweede sessie vond op locatie plaats bij één van de deelnemers; een prachtige, ultramoderne rozenkwekerij in het midden van het Westland.
Het onderwerp was Management. Met andere woorden: "Hoe kan mijn visie onderdeel worden van de visie van anderen met ik samenwerk en hoe kan ik dit concreet maken naar resultaat ?"

De derde sessie hadden we voor het eerst een afmelding van één van de deelnemers "wegens een soort van crisis". Met een collega ben ik meteen gaan bedenken welke soorten crisissen er bestaan. Na telefonisch navragen bleek de crisis gelukkig niet zo heftig te zijn als je uit de woorden kon vermoeden.
We zijn gestart met terugkijken op 2006 en vooruitkijken naar 2007: "Wat heb je verteld tijdens jouw eindejaars- of nieuwjaars-speech aan je medewerkers en welke link kun je maken met wat je hebt geleerd tijdens deze kring ?"
Het einde van deze sessie leverde voor mij een verrassend resultaat op. We hebben gebrainstormd over de invulling van de vierde en afsluitende sessie.
Het idee een ervaren ondernemer uit te nodigen die de verschillende groeifasen al zou hebben doorlopen, werd niet ingekopt. Als reden werd aangegeven dat "wij met z'n allen" genoeg ondernemerservaring inbrengen. Als grootste behoefte kwam naar voren:

een praktische doorvertaling van hetgeen we de eerste drie bijeenkomsten hebben gehoord;

van een strategische oriëntatie (wat ?)
"Waar heen met het bedrijf?"

naar een concreet jaarplan (hoe ?)
"... en wat gaan we het komende jaar doen?"

Wat mij betreft wordt het spannend hoe we deze vierde sessie in gaan vullen en hoe het uiteindelijke resultaat door de deelnemers ervaren wordt. Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen:

Evenementenkalender


Vanuit mijn huidige rol van evenementencoördinator binnen mijn BNI chapter Merquess verzamel ik interessante netwerkbijeenkomsten binnen onze regio en daarbuiten. Bekijk hieronder het actuele overzicht van interessante netwerken en bijeenkomsten die er zijn om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, om verder te komen en ook om ondernemerschap leuk te maken.

De gekozen bijeenkomsten vinden met name plaats in de regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam en Leiden. Heb je vragen over één van deze bijeenkomsten of wil je dat jouw bijeenkomst in dit overzicht wordt opgenomen? Bel of email me!