dinsdag 20 mei 2014

Ondernemen in slecht weer


¨Hoe sterk moet je staan om voor een groep ondernemers te vertellen dat jij en jouw bedrijf in slecht weer zit?¨ ¨Heel sterk!¨


Dit was de vraag die door mijn hoofd bleef spoken na afloop van het verhaal van Kees. Kees had namelijk zojuist zijn verhaal verteld op één van onze HUB-bijeenkomsten ¨goed bestuur in het MKB¨. Eerlijk en oprecht had hij open op tafel gelegd wat er de afgelopen jaren met hem en zijn bedrijf was gebeurd. Vanuit een gezonde ambitie en met als doel om continuïteit voor zijn bedrijf te krijgen zag hij een kans om een aantal standaardproducten te ontwikkelen in zijn bedrijf. Hij was daarvoor in 2011 in zee gegaan met een nieuwe partner die hij al wel een aantal jaren kende. Ook had hij referenties nagetrokken van deze persoon. Deze referenties waren goed. Deze nieuwe partner zou hem perfect aanvullen met kwaliteiten die Kees zelf niet had, namelijk marktkennis en relevante klantcontacten. Samen een sterk team; op papier klopte het helemaal…...


Nu was het april 2014 en een aantal jaren verder na de start van het briljante idee van standaardproducten. Dit avontuur had Kees € 300.000,- gekost, had hem nog weinig omzet opgeleverd waardoor zijn huidige bedrijf in liquiditeitsproblemen was gekomen.


Ondernemers gingen na het verhaal van Kees aan de slag met een aantal vragen:
  • Hoe waren de problemen van Kees te voorkomen geweest?
  • Hoe kan Kees deze problemen in de toekomst voorkomen?
  • Welke juridische route kunnen we Kees nu adviseren?
  • Welke strategische stappen adviseren wij aan Kees om te zetten om daarmee een goede toekomst te realiseren?


Kees was er namelijk achter gekomen dat zijn nieuwe partner niet te vertrouwen was, hem veel geld had gekost en verder gaan met deze partner geen enkele zin had. Maar ja, er liepen met deze partner nog wel wat lijntjes naar klanten, naar leveranciers en in een gezamenlijke BV. Hoe moest Kees te werk gaan en zijn energie weer terug krijgen, lichamelijk en geestelijk gezond blijven, weer plezier krijgen in ondernemen en financieel overeind blijven met zijn bedrijf?


Kees krijgt feedback en adviezen van ondernemers en kan aan de slag
Kees heeft de grootste complimenten teruggekregen. Dat hij zo sterk is  dat hij zijn verhaal aan ons heeft kunnen vertellen Dat er kansen liggen om het tij te keren en dat de kwaliteiten van hem en het bedrijf sterk aanwezig zijn zodat hij daarmee weer stappen vooruit kan maken. Daarnaast heeft Kees juridische tips gekregen om de lijntjes met zijn partner zo snel mogelijk en op een slimme manier te verbreken. Kees heeft te horen gekregen dat hij slimmer is dan hij zich soms voordoet. Hij mag die slimheid best wat meer uitstralen en zich minder bescheiden voordoen.


Kees heeft alle ontvangen adviezen op een rij gezet en hieruit een actieplan gemaakt. Deze acties is Kees nu aan het uitvoeren, stap voor stap. Op weg naar een gezonde toekomst. Op weg naar goed bestuur in zijn bedrijf.


Voorafgaand aan het verhaal van Kees hebben twee experts vanuit hun expertise verteld waar zij aan denken bij ¨ondernemen in slecht weer¨:


1. Phuong Nguyen, Partner bij Okkerse & Schop Advocaten (gespecialiseerd in ondernemersrecht en insolventierecht)


Dagelijks houdt zij zich onder meer bezig met doorstartscenario's. Daarbij vraagt zij zich vaak af: ¨Waarom zit ik niet eerder bij ondernemingen aan tafel zodat er reële oplossingen kunnen worden besproken?¨ Phuong Nguyen werkt veel samen met gemeenten aan (dreigende) insolventie van ondernemers en de daarmee gepaard gaande perikelen.


Wanneer kun je denken aan schuldhulpverlening aan ondernemers? In 2011 een nieuwe wet aangenomen. Hier meer informatie.Phuong Nguyen pleit voor meer aandacht voor schuldhulpverlening voor ondernemers. Er is veel lobby maar het lukt maar beperkt om dit voor het voetlicht te krijgen, ook bij ondernemers zelf. Als voorbeeld geeft zij aan dat als een bank of belastingdienst op een bepaalde manier handelt, dat ondernemers snel geneigd zijn te denken dat het wel zal kloppen. Binnen haar praktijk blijkt dit echter vaak niet het geval. Dan moet eerst een advocatenbriefje volgen om de handelswijze (met desastreuze gevolgen voor de ondernemer) ongedaan te maken.


Schuldhulpverleners voor ondernemers, die zijn er in Nederland niet veel: Okkerse & Schop Advocaten is de enige schuldhulpverlener met tevens een juridische invalshoek.


Veel accountants en administratiekantoren verwijzen niet tijdig door naar schuldhulpverlening. Een accountant behoort tijdig aan te geven dat een bepaalde liquiditeitskrapte niet tijdelijk is maar structureel en dat er dus andere maatregelen genomen moet worden. Vaak is de administratie verre van actueel waardoor tijdige alarmering niet mogelijk is. Ondernemers gaan vaak eerst met de bank praten. Maar dan is het misschien al te laat.
Uit onderzoek blijkt dat met vroegsignalering nog een wereld te winnen is. Zie hiervoor het rapport "Pilot Vroegsignalering en dienstverlening bij financiële problemen in het MKB".Provincie Flevoland heeft een koplopersrol op het gebied van schuldhulpverlening voor ondernemers door krachten te bundelen met andere gemeenten en bovendien extra faciliteiten te bieden. Hiervoor is het doorstartloket in het leven geroepen dat kosteloos hulp biedt aan ondernemers die kampen met tijdelijke financiële problemen.Door samenwerking en een fonds van overheid, gemeente en provincie is dit loket alleen beschikbaar voor ondernemers in Flevoland. Wel heeft men de ambitie om dit loket landelijk te trekken.


Waarom is een combinatie van insolventierecht en ondernemingsrecht nuttig voor ondernemers die tijdelijk met financiële problemen te maken hebben?
Vanuit het juridische perspectief wordt technisch bekeken wat voor het individuele bedrijf en de ondernemer de mogelijkheden zijn? Stap voor stap kunnen acties ondernomen worden waardoor de ondernemer nog aan de bal kan blijven; al of niet gesouffleerd door een advocaat. Dit is een veel gunstiger scenario dan in een veel later stadium volledig afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de bank die op dat moment een brief verstuurt naar alle klanten dat de betalingen voortaan op een andere rekening gestort moeten gaan worden…..


2. Piet Spruijtenburg, bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht, familiebedrijven, goed bestuur, duurzaamheid bij Promissie en OC bij De Ondernemende Commissaris


Piet heeft verteld over verandermanagement bij slecht weer, met name specifieke aspecten die gelden voor familiebedrijven


Familie bedrijven hebben de crisistijd relatief beter doorstaan dan andere bedrijven. Toch zijn familiebedrijven vaak relatief laat in het signaleren van knelpunten en ondernemen van actie hierop. Als oorzaak hiervan ervaart Piet in zijn praktijk dat trots en schaamte binnen familiebedrijven hierin een rol speelt. Bij moeilijkheden in een familiebedrijf overheerst dan een tijd lang het gevoel ¨hierover mag niets naar buiten komen¨. Een andere oorzaak voor het late reageren in familiebedrijven ziet hij in het feit dat er extra familiegeld in het bedrijf wordt gestoken met het gevaar dat problemen vooruit worden geschoven.


Volgens Piet is iedere ondernemer bij slecht weer een andere casus. Van belang daarbij is: ¨welke soort top zit in de onderneming? Is het een pionier of een innovator, wat is zijn karakter en daardoor zijn gedrag?
Piet heeft de ervaring dat ¨Slecht Bestuur¨ jaren kan duren voordat er iets aan gedaan wordt. Dit terwijl Piet ook de ervaring heeft dat een monteur of iemand anders van de werkvloer hem vaak direct kan vertellen wat er al jaren mis is.


Eén van de oorzaken voor slecht bestuur zonder ingrijpen ziet Piet in het feit dat ondernemers er in de laatste jaren steeds meer alleen zijn voor komen te staan. Hoe vaak kijkt een ondernemer in de spiegel? Hie vaak vraagt hij zich af: ben ik de goede leider voor dit bedrijf in deze fase? Wie gaat hem dit antwoord geven? Wie gaat dit uitspreken? En als er iets moet veranderen. Wat moet er dan veranderen. Wie gaat dit doen en wie bewaakt het proces en de resultaten?
Piet gebruikt als hulpmiddel bij een dergelijk veranderingsproces vaak het model van Jaap Boonstra, innoveren als avontuurlijke tocht.Als metafoor voor menselijk energie en iets bouwen op voortgaande gebruikt bij vaak het voorbeeld van human towers.


Meer informatie & bron:


Leon van der Sande
De Ondernemende Commissaris
06 -51 61 59 02
maandag 5-5-14

Geen opmerkingen:

Evenementenkalender


Vanuit mijn huidige rol van evenementencoördinator binnen mijn BNI chapter Merquess verzamel ik interessante netwerkbijeenkomsten binnen onze regio en daarbuiten. Bekijk hieronder het actuele overzicht van interessante netwerken en bijeenkomsten die er zijn om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, om verder te komen en ook om ondernemerschap leuk te maken.

De gekozen bijeenkomsten vinden met name plaats in de regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam en Leiden. Heb je vragen over één van deze bijeenkomsten of wil je dat jouw bijeenkomst in dit overzicht wordt opgenomen? Bel of email me!